Möbel-Sortiment

Copyright - moebel-paluch.com

Diese Website inkl. das Design, Logo und Texte wurde von Artur Paluch erstellt. Die Fotos kommen von Herstellern, deren Produkte hier präsentiert werden. Das Projekt der Webseite, Texte und Fotos unterliegen dem Copyright. Verwenden Sie bitte keine Texte oder Fotos ohne vorherige Genehmigung. Artur Paluch ist verantwortlich für den Inhalt dieser Internetseite. Für die Fotos sollten die Hersteller Haftung übernehmen. Für Inhalte von externen Links wird Artur Paluch keine Haftung übernehmen.

The website including the design, logo and texts was created by Artur Paluch. The photos come from the manufacturers, whose products are presented here. The website - its design, the texts and photos are protected by copyright. Please don't use the texts or photos without a previous permission. Artur Paluch is responsible for the content of the website. The manufactures are expected to take responsibility for their photos. Artur Paluch is not responsible for the content of external links.

Niniejsza strona internetowa włączając jej układ graficzny, logo oraz wszelkie teksty została stworzona przez Artura Palucha. Zdjęcia pochodzą od producentów, których wyroby są tutaj przedstawione. Strona - jej projekt, teksty oraz zdjęcia podlegają ochronie prawem autorskim. Prosimy nie używać tekstów lub zdjęć bez wcześniejszej zgody. Artur Paluch jest odpowiedzialny za zawartość strony. Od producentów, którzy dostarczyli zdjęcia swoich produktów, oczekuje się, że przejmą odpowiedzialność za dostarczone zdjęcia. Artur Paluch nie jest odpowiedzialny za zawartość zewnętrznych linków.

Copyright 2012-2014 Artur Paluch. Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.